Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pateikia vasario mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina vasario mėnesį, palyginus su sausiu, sumažėjo 1,35 proc. Šilumos kaina mažėja penktą mėnesį iš eilės.

Centralizuotai tiekiama šiluma vasarį, palyginus su sausiu, 12 proc. ribose mažėjo beveik visoje Lietuvoje. Šilumos kaina nežymiai augo tik Kelmėje ir Kretingoje.

Per metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sumažėjo 2,8 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2009–2013 metais


Šaltinis: Komisija.

Didžiuosiuose miestuose, kuriuose šilumos kainos pokyčiui daugiausia įtakos turi gamtinių dujų kainų kitimas, šilumos kainos 2013 m. vasarį, palyginus su 2012 m. vasariu, mažėjo iki 4 proc.: Vilniuje ir Klaipėdoje šilumos kaina mažėjo 1,5 proc., Kaune - 3,7 proc. Panevėžyje ir Šiauliuose, kurių šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje apie 40 proc. sudaro biokuras, šilumos kaina mažėjo atitinkamai 6,8 proc. ir 15,2 proc.

Tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausiai moka Panevėžio, daugiausia – Kauno gyventojai.

2 pav. Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM


Šaltinis: Komisija.

2012 m. gruodį, palyginus su 2011 m. gruodžio mėn., gamtinės dujos pigo 1,5 proc. 2012 m. gruodį, palyginus su lapkričio mėn., gamtinės dujos pigo 2,6 proc. Biokuro kaina 2012 m. gruodžio mėn., palyginus su lapkričio mėn., mažėjo 1,6 proc., o, palyginus su 2011 m. gruodžio mėn., 12,8 proc.

3 pav. Šilumos įmonių perkamas kuras Lt/tne


Šaltinis: Komisija.

4 pav. pateiktas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas Lietuvos miestuose. Didžiausia šilumos kaina 2013 m. vasario mėn. buvo Anykščiuose, mažiausia – Molėtuose.

4 pav. Šilumos kainos Lietuvos miestuose* 2013 m. vasario mėn., ct/kWh su PVM


Šaltinis: Komisija.
* Skaičiai prie miesto pavadinimo rodo, kokią dalį procentais kuro struktūroje sudaro biokuras (žaliai pažymėtuose kuro dedamosios stulpeliuose biokuro dalis šilumos gamybos kuro struktūroje yra didesnė nei 50 proc.).

Informacija parengta 2013-02-08