Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pakoregavo Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5

Siekiant užtikrinti, kad pastatuose suvartojamas šilumos kiekis būtų teisingai paskirstomas, nepažeidžiant kitų vartotojų interesų mokėti už bendrosioms reikmėms sunaudojamą šilumos energiją proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančioms patalpoms, Komisija pakoregavo Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 (toliau – Metodas).

Esminiai pakeitimai Metode:

• Įtvirtinta nuostata, jog Metodas taikomas ir tuomet, kai patalpos nėra ir nebuvo prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, t. y. numatyta pareiga bendraturčiams apmokėti už bendrųjų patalpų šildymą proporcingai savo daliai, nepriklausomai nuo to, ar jiems nuosavybės teise priklausančios patalpos yra prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, šildomos kitu būdu ar visai nešildomos.
• Panaikinta nuostata dėl šilumos kiekio dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priskyrimo koeficiento pasirinkimo šalių susitarimu. Iki šio Metodo pakeitimo įsigaliojimo priimti daugiabučių namų butų savininkų sprendimai dėl šilumos kiekio dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priskyrimo koeficiento pasirinkimo galioja ir toliau.
• Numatyta, jog dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpoms šildyti šilumos kiekio priskyrimo koeficientas gali būti pasirenkamas pagal pastato energijos vartojimo audito duomenis tik tuo atveju, jeigu taip nutariama daugumos namo gyventojų sprendimu.

Informacija parengta 2013-02-13