Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino vartotojų pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą

Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę šilumos vartotojams pastate suvartotą šilumos kiekį paskirstyti pagal Komisijos parengtus rekomenduojamus metodus arba pasirinkti vieną iš vartotojų parengtų metodų, suderintų su Komisija.

Jei šilumos vartotojams netinka nei vienas iš siūlomų šilumos paskirstymo metodų, jie gali parengti savo metodą ir pateikti jį derinti Komisijai.

Šiaulių miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų Vilniaus g. 202, Klevų g. 13, Žemaitės g. 41, Valančiaus g. 2 ir Vytauto g. 154 vartotojai parengė ir pateikė derinti Komisijai šilumos paskirstymo metodą Nr. 15V.

Komisija, įvertinusi, ar parengtas metodas nediskriminuoja atskirų gyventojų grupių, skaičiavimai atitinka namo šildymo ir karšto vandens sistemas, laikomasi Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių nuostatų, suderino vartotojų pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą.

Šiuo metu Komisija iš viso yra patvirtinusi 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų ir suderinusi 15 kitų metodų, kuriuos pasiūlė šilumos vartotojai bei administratoriai.

Informacija parengta 2013-02-13