Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas

Komisija 2013 m. vasario 13 d. posėdyje patvirtino dalyvių pirminių pasiūlymų fiksuotų tarifų eilę Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo.

Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 66–67 punktais, informuojame šio aukciono dalyvius, kad patikslinti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo bus registruojami nuo 2013 m. vasario 18 d. iki 2013 m. vasario 22 d. (imtinai).

Primename, kad patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo pateikiamas užklijuotame ir gamintojo parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, nurodomas Komisijos adresas, aukciono pavadinimas, gamintojo pavadinimas (vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo“.

Patikslintus pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Sandaitė (tel. (85) 239 7821, el. p. daiva.sandaite@regula.lt).

Informacija parengta 2013-02-14