2013 02 19
Siekiant, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas, Komisija skelbią viešąją konsultaciją dėl UAB „Intergas“ parengtų Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos Taisyklėse:

- nustatyta naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema tvarka ir sąlygos;
- numatyti reikalavimai asmenims, ketinantiems naudotis gamtinių dujų skirstymo sistema, jų teisės, pareigos ir atsakomybė;
- išvardyti specialieji reikalavimai, susiję su pasinaudojimu gamtinių dujų skirstymo sistema.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. kovo 20 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-02-19