Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija vienašališkai nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias

Komisija, užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, vienašališku sprendimu nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigalios nuo 2013 m. kovo 1 d.

Komisija pirmą kartą klausimą dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ bazinės kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams svarstė 2013 m. sausio 11 d. posėdyje ir konstatavo, kad UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios nustatytos nesilaikant Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų, numatančių, jog šilumos kainos grindžiamos tiekėjo būtinosiomis sąnaudomis.

Mažeikių rajono savivaldybės taryba per 30 dienų, kaip numato Šilumos ūkio įstatymas, nepašalino nurodytų pažeidimų, todėl Komisija įgijo teisę UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias nustatyti vienašališkai.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių arba kol ištaisomi nurodyti pažeidimai.

Šiais metais Komisija vienašališkais sprendimais nustatė UAB „Nemenčinės komunalininkas“, AB „Kauno energija“ ir UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias. 2012 metais šilumos kainų dedamosios vienašališkai nustatytos 15 šilumos tiekėjų.

Informacija parengta 2013-02-22