Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patikslino Energetikos veiklos licencijos formą

Šilumos ūkio įstatymas numato, kad licencijas šilumos sektoriuje išduoda dvi institucijos:

- Komisija – šilumos tiekėjams, tiekiantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus;
- savivaldybių tarybos – šilumos tiekėjams, tiekiantiems mažiau nei 10 GWh šilumos per metus.

Komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu patvirtintoje Energetikos veiklos licencijos formoje licenciją išduodančia institucija nurodoma tik Komisija. Siekiant aiškumo ir teisės aktų suderinamumo, Energetikos veiklos licencijos forma buvo pakoreguota, išbraukiant Komisiją, kaip licenciją išduodančią instituciją, ir nustatant, jog licenciją išduodančios institucijos pavadinimas įrašomas kartu su kitais licencijoje nurodomais duomenimis.

Informacija parengta 2013-02-22