Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką

2013 02 22
Siekiant skaidriai ir objektyviai nustatyti elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo principus ir atsižvelgiant į nuo 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojusias Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas, Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką (toliau – Metodika).

Esminiai pakeitimai Metodikoje:

• tarifai bus perskaičiuojami 4 kartus per metus. Iki šių pakeitimų elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai buvo nustatomi visiems metams;
• keičiamas mažos elektrinės apibrėžimas: mažosios elektrinės įrengtoji galia ribojama iki 10 kW;
• mažosioms elektrinėms bus taikomi perteklinės elektros energijos tarifai, kurie taip pat bus tvirtinami ne dažniau kaip 4 kartus per metus. Iki pakeitimų buvo taikomi fiksuoti tarifai.

Komisija planuoja naujus elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus nustatyti vasario 28 d.

Informacija parengta 2013-02-22