Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos pakeitimo projekto

Siekiant suvienodinti atskiruose teisės aktuose šilumos priskyrimo karštam vandeniui ruošti normatyvus, Komisija papildė ir teikia viešajai konsultacijai Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Projektas papildytas nuostata, kad name esant karšto vandens tiekėjui, nustatant šilumos kiekį vienam kubiniam metrui karšto vandens paruošti, atliekant šilumos paskirstymą daugiabučiame name, turi būti naudojamas šilumos kiekis, nustatytas karšto vandens kainos kintamojoje dedamojoje, kuris prilyginamas šalto vandens pašildymo normatyvui.

Projektas
paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. kovo 8 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-02-22