2013 02 25
Komisija, vykdydama rinkos priežiūros funkciją ir siekdama, kad rinkos dalyviai disponuotų aktualia informacija, skelbia 2012 m. III ir IV ketvirčių nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgas.

Esminiai 2012 m. III ir IV ketv. įvykiai rinkoje:

• Nepriklausomi šilumos gamintojai 2012 m. III ketv., palyginti su 2011 m. III ketv., pagamino 0,1 proc. mažiau šilumos energijos, 2012 m. IV ketv., palyginus su 2011 m. IV ketv., – 17,4 proc. mažiau.
• Auga iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamos šilumos energijos kiekis: 2012 m. III ketv., palyginti su 2011 m. III ketv., šilumos pagaminta 8,03 proc. daugiau, 2012 m. IV ketv., palyginus su 2011 m. IV ketv., – 25,2 proc. daugiau.
• Iš iškastinio kuro pagamintos šilumos energijos kiekis 2012 m. III ir IV ketvirčiais, palyginti su tais pačiais 2011 m. laikotarpiais, mažėjo atitinkamai 5,56 proc. ir 27,2 proc.
• 2012 m. pabaigoje nepriklausomų gamintojų skaičius siekė 23, iš jų 10 buvo reguliuojami, 13 – nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai. Per metus nereguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų skaičius išaugo 3, reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų skaičius nepakito.
• Nereguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje dominuoja atsinaujinantys energijos ištekliai (2012 m. III ketv. – 62,7 proc., 2012 m. IV ketv. – 72,9 proc.), reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų – iškastinis kuras (2012 m. III ketv. – 70,1 proc., 2012 m. IV ketv. – 81,8 proc.).
• Didžiausia veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų koncentracija 2012 m. pabaigoje buvo stebima Klaipėdos ir Kauno apskrityse.

2012 m. III ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgą atsisiųskite (informacija atnaujinta 2013-02-26).

2012 m. IV ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgą atsisiųskite (informacija atnaujinta 2013-02-26).

Nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgas galite rasti Komisijos tinklalapyje.

Informacija parengta 2013-02-25