Komisija patvirtino elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus 2013 m. II ketvirčiui

2013 02 28
Komisija, įvertinusi elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą bei faktinius investicinius kaštus, atsižvelgdama į faktinį pagamintą elektros energijos kiekį bei sumažėjus skolinto kapitalo kainai, perskaičiavo ir patvirtino elektros energijos tarifus gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius.

Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančiuosius energetikos išteklius, tarifai nustatomi visoms atsinaujinančių energijos išteklių jėgainėms, kurios gamina elektros energiją, išdiferencijuojant jas pagal jėgainių technologijų tipus ir jėgainių technologinius pajėgumus.

Dėl atpigusių technologijų ir investicinių kaštų nuo 2013 m. balandžio 1 d. ženkliai mažėja tarifai, taikomi saulės jėgainėse gaminai elektros energijai.

1 paveiksliukas. Investicijų kiekis, reikalingas 1 kW saulės elektrinės šviesos jėgainei įsteigti
Šaltinis: Komisija.

Elektros energijos tarifai kitų technologijų jėgainėms koreguojasi nežymiai. Mažiausia pokyčių pajus biomasės jėgainių eksploatuotojai.

1 lentelė. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai ir maksimalūs tarifai gamintojams, ketinantiems dalyvauti aukcionuose

Vėjo jėgainės

* ĮG, kW

Iki 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2013 m. balandžio 1 d.

ĮG, kW

< 30

0,37

0,33

< 10

30 <ĮG<350

0,36

0,32

10 <ĮG<350

ĮG>350

0,28

0,26

ĮG>350

Saulės jėgainės (neintegruota)

ĮG, kW

Iki 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2013 m. balandžio 1 d.

ĮG, kW

< 30

1,25

0,75

< 10

30 <ĮG<100

1,16

0,69

10 <ĮG<100

ĮG>100

0,9

0,64

ĮG>100

Saulės jėgainės (integruota)

ĮG, kW

Iki 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2013 m. balandžio 1 d.

ĮG, kW

< 30

1,6

0,97

< 10

30 <ĮG<100

1,48

0,87

10 <ĮG<100

ĮG>100

1,14

0,81

ĮG>100

Biomasės jėgainės

ĮG, kW

Iki 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2013 m. balandžio 1 d.

ĮG, kW

< 30

0,5

0,49

< 10

30 <ĮG<5000

0,45

0,45

10 <ĮG<5000

ĮG>5000

0,37

0,38

ĮG>5000

Hidroenergijos jėgainės

ĮG, kW

Iki 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2013 m. balandžio 1 d.

ĮG, kW

< 30

0,28

0,27

< 10

30 <ĮG<1000

0,27

0,24

10 <ĮG<1000

ĮG>1000

0,22

0,22

ĮG>1000

Biodujų jėgainės, gaminančios elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų

ĮG, kW

Iki 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2013 m. balandžio 1 d.

ĮG, kW

< 30

0,44

0,43

< 10

30 <ĮG<500

0,42

0,41

10 <ĮG<500

ĮG>500

0,34

0,33

ĮG>500

Biodujų jėgainės, gaminančios elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus

ĮG, kW

Iki 2013 m. balandžio 1 d.

Nuo 2013 m. balandžio 1 d.

ĮG, kW

< 30

0,59

0,55

< 10

30 <ĮG<500

0,55

0,51

10 <ĮG<500

500 <ĮG<1000

0,51

0,48

500 <ĮG<1000

1000 <ĮG<2000

0,48

0,46

1000 <ĮG<2000

ĮG>2000

0,47

0,44

ĮG>2000

Šaltinis: Komisija.
* Įrengtoji galia.
Pastaba. Iki 2013 m. vasario 1 d. galiojusiame Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme buvo įtvirtinti mažosioms elektrinėms fiksuoti tarifai. Nuo vasario 1 d. įsigaliojus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisoms, pasikeitė mažos elektrinės apibrėžimas: mažosios elektrinės įrengtoji galia ribojama iki 10 kW (anksčiau buvo iki 30 kW).

Komisijos patvirtinti nauji elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, tarifai galios nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d.

Atsižvelgiant į nuo 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojusias Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas, Komisija įpareigota elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklius, tarifus perskaičiuoti ne dažniau kaip 4 kartus per metus.

Paskutinį kartą elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, tarifai tvirtinti 2012 m. rugsėjo 27 d., tuomet jie nustatyti 2013 metams.

Informacija parengta 2013-02-28