Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Anykščių šiluma“ 2010–2011 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 0,5 mln. Lt sąnaudų, kaip būtinų centralizuotam šilumos tiekimui, ir nustatė vartotojams 1,4 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su šilumos tiekimo įmonės prašyme pateikta.

UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainos (be PVM)
Šaltinis: Komisija. *Skaičiavimuose naudojamos 2012 m. gruodžio mėn. kuro kainos.

UAB „Anykščių šiluma“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Anykščių, Kavarsko miestų, Debeikių, Kurklių, Svėdasų, Traupio, Viešintų miestelių, Ažupiečių, Raguvėlės, Smėlynės ir Žiedonių kaimų vartotojus.

Įmonės kuro balanse didžiausią dalį – 80,5 proc. sudaro gamtinės dujos, akmens anglis – 11,8 proc., mediena – 5,3 proc., pjuvenos – 2,5 proc.

UAB „Anykščių šiluma“ į šilumos ūkį 2009–2012 metais investavo apie 3,4 mln. Lt. Didžiausias investicijų projektas – Anykščių miesto Žemutinės dalies katilinės šilumos tinklų rekonstrukcija už beveik 2,5 mln. Lt, iš kurių 969 tūkst. Lt sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Už šias lėšas įmonė modernizavo 3,6 km senų vamzdynų, taip padidinat šilumos tiekimo patikimumą Žemutinės dalies katilinės šilumos vartotojams ir sumažinant nuostolius šilumos trasose.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo susidarė 44,46 tūkst. Lt nepadengtų kuro sąnaudų. UAB „Anykščių šiluma“ valdyba turėtų priimti sprendimą dėl šių sąnaudų paskirstymo nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB „Anykščių šiluma“ karšto vandens kainos. Komisija suskaičiavo 23,37 Lt/m³ karšto vandens kainą, t. y. beveik 8 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Anykščių rajono savivaldybei nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-02-28