Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija vienašališkai nustatė UAB „Fortum Joniškio energija“ ir UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainų dedamąsias

Užtikrinant Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, Komisija posėdyje vienašališkai nustatė UAB „Fortum Joniškio energija“ ir UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainų dedamąsias, įsigaliosiančias nuo 2013 m. kovo 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra aiškiai įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališkai. UAB „Fortum Joniškio energija“ 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijai ir Joniškio rajono savivaldybės tarybai pateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo ketvirtiesiems galiojimo metams projektą, tačiau Joniškio rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą – 30 dienų – nepriėmė sprendimo.

Komisija vienašališku sprendimu nustatė ir UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamąsias antriems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams. Komisija 2013 m. sausio 24 d. posėdyje konstatavo, kad UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamosios perskaičiuotos nesilaikant Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų, numatančių, kad šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis. Pakruojo rajono savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų pažeidimų, Komisija vienašališku sprendimu nustatė UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamąsias.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Šiais metais Komisija vienašališkais sprendimais nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, AB „Kauno energija“ ir UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias, 2012 metais šilumos kainų dedamosios vienašališkai nustatytos 15 šilumos tiekėjų.

Informacija parengta 2013-02-28