2013 02 28
Komisija posėdyje konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės taryba, 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimu nustačiusi UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, nesilaikė Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų, numatančių, jog šilumos kainos turi būti grindžiamos tiekėjo būtinosiomis sąnaudomis.

Druskininkų savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimų, Komisija įgyja teisę jas nustatyti vienašališkai.

Informacija parengta 2013-02-28