Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 iki 2000 kW

Siekiant užtikrinti visiems rinkos dalyviams nediskriminacines sąlygas ir skaidrią paramą energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, Komisija patvirtino skatinimo kvotų paskirstymo aukciono sąlygų aprašą gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW.

Pagal Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus (toliau - Nuostatai) Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti.

Sąlygų apraše pateikiama esminė informacija apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei:

- informacija apie gamintojų grupę ir skatinimo kvotą;
- aukciono regionas ir esama laisva skatinimo kvota regione; - skatinimo kvotos taikymo terminas;
- aukciono dokumentų, pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo tvarka, nurodant dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminus, vietą, aukciono sekretoriaus kontaktinius duomenis, taip pat fiksuoto tarifo didžiausią galimą dydį gamintojų grupei.

Gamintojai, planuojantys dalyvauti šiame aukcione, privalo pateikti aukciono dokumentus ir pirminius pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo nuo 2013 m. balandžio 5 d. iki 2013 m. balandžio 19 d. (imtinai). 2013 m. balandžio 22 d. įvyks pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis.

Tuo atveju, jeigu aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo priėmimo terminas bus pratęstas papildomam 7 kalendorinių dienų terminui, kaip nustatyta Nuostatų 8 punkte, Aukciono pradžia – 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos posėdžių salėje.

Aukciono procedūros etapai pavaizduoti šiame paveikslėlyje:Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.

Informacija parengta 2013-02-28