Komisija konstatavo, kad AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimas vyksta nustatytais terminais ir sąlygomis

2013 02 28
Komisija, vykdydama Gamtinių dujų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimus, įgyvendinančius III ES energetikos paketo nuostatas, dėl gamtinių dujų perdavimo veiklos nuosavybės ir kontrolės atskyrimo nuo tiekimo ir gavybos veiklų, išnagrinėjo AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. sausio 30 d. pateiktas bendrovės atskyrimo sąlygas ir konstatavo, kad:

• AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimas vyksta bendrovės atskyrimo veiksmų plane numatytais terminais;
• AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos leidžia tinkamai įgyvendinti gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimą, kad ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. AB „Lietuvos dujos“ būti teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskyrusi gamtinių dujų perdavimo veiklą nuo tiekimo ir gavybos veiklų;
• gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdysiančiai bendrovei perduodamo turto sudėtis atitinka AB „Lietuvos dujos“ veiklų apskaitos tvarkos aprašo, kurį Komisija suderino 2011 m. spalio 28 d., turto paskirstymo principus bei investicijas, suderintas Komisijos 2012 m. spalio 9 d.

Informacija parengta 2013-02-28