Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos kainų nustatymo metodiką

Siekiant didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos kainodaros skaidrumą, Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos kainų nustatymo metodiką.

Esminiai pokyčiai šilumos kainodaroje:


Įvedama speciali reguliavimo veiklos apskaita, numatant tam tikrus apskaitos standartus reguliuojamos veiklos apskaitai. Tai sudarys sąlygas aiškiai atskirti reguliuojamą ir nereguliuojamą veiklą, palankesnes sąlygas plėtotis konkurencijai šilumos gamybos srityje, kuri leistų sumažinti šilumos kainas vartotojams.
Numatyta motyvacinė priemonė pirkti biokurą ne pagal pirkimo-pardavimo sutartis, bet Energijos išteklių biržoje. Įtvirtinta nuostata, kad skaičiuojant šilumos kainas taikoma faktinė ūkio subjekto atitinkamos biokuro rūšies kaina, jei ūkio subjektas atitinkamą biokuro rūšį įsigijo Energijos išteklių biržoje. Tačiau su išlyga, kad jei Energijos išteklių birža yra nelikvidi, t. y. atitinkamos kuro rūšies apyvarta Energijos išteklių biržoje praėjusį kalendorinį mėnesį sudarė mažiau kaip 10 proc. Komisijos reguliuojamų Ūkio subjektų atitinkamos biokuro rūšies kiekio poreikio ir Energijos išteklių biržoje atitinkamą mėnesį dalyvavo mažiau kaip 3 Komisijos reguliuojami Ūkio subjektai, tokiu atveju į šilumos kainą įskaičiuojama atskiro sandorio kaina ne didesnė nei 110 proc. Komisijos skelbiamos vidutinės atitinkamos kuro rūšies rinkos kainos, įskaitant kuro transportavimo sąnaudas.
Skaidrumo užtikrinimas, numatant, kad visa informacija apie kiekvieną verslo vienetą ir investicijų grąžą (išskyrus konfidencialią) bus viešai skelbiama tiek šilumos tiekėjų interneto puslapiuose, tiek Komisijos tinklalapyje www.regula.lt
Suvienodinami visuose sektoriuose investicijų grąžos skaičiavimo principai, numatant, kad visur bus naudojama vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC).
Keičiasi gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimas. Kiekvienas projektas bus vertinamas individualiai ir tik teikiantys didžiausią naudą gaus papildomą skatinimą. Komisija konkretaus investicinio projekto atsiperkamumui ir finansinių srautų subalansavimui užtikrinti gali motyvuotu sprendimu nustatyti papildomą priedą, t. y. papildomą finansavimo šaltinį su numatytu galiojimo laikotarpiu.

Informacija parengta 2013-02-28