Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia informacijos nepateikusių elektros energijos gamintojų sąrašą

Komisija, vykdydama rinkos stebėsenos funkciją ir siekdama paskatinti rinkos dalyvius laiku teikti teisės aktuose numatytą informaciją, skelbia elektros energijos gamintojų, gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiekiančių ją į tinklus, bet nepateikusių Komisijai ketvirtinių elektros energijos gamybos veiklos ataskaitų už 2012 metus pagal Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 12 priedą, sąrašą.

Sąraše skelbiami elektros energijos gamintojai, nepateikę dviejų, trijų ar keturių ketvirtinių ataskaitų už 2012 metus. Komisija periodiškai atnaujins šią informaciją ir skelbs savo tinklalapyje.

Elektros energijos gamintojai, nepateikę informacijos apie elektros energijos gamybos veiklą 
Gamintojai, nepateikę informacijos už keturis 2012 m. ketvirčius

Gamintojai, nepateikę informacijos už tris
2012 m. ketvirčius

Gamintojai, nepateikę informacijos už du
2012 m. ketvirčius

UAB „Ekologinės energo sistemos“

UAB „Jėgainių parkas“

AB „Specializuota komplektavimo valdyba“

UAB „Vėjo alėja“

UAB „Vejerga“

UAB „M Sportas“

Ūkininkas A.Sadkauskas

UAB „Vejinta“

UAB „Saulės sistemos“

Vaclovas Masevičius

Ūkininkas A. Mačiulis

UAB „Statybų gausa“

Kęstutis Žala


UAB „Vokės hidroelektrinė“A.Jakubausko įmonė „Deimantina“Nikolajus LevinasGintaras Zubrickas

Iš viso: 5

Iš viso: 4

Iš viso: 8

  2013 m. kovo 5 d. informacija.

Informacijos už vieną 2012 m. ketvirtį apie elektros energijos gamybos veiklą nėra pateikę 42 elektros energijos gamintojai: 2 gamintojai nepateikę ataskaitų už 2012 m. I ketvirtį, po 1 gamintoją – už II ir III ketv., likusieji nepateikė elektros energijos gamybos veiklos ataskaitų už 2012 m. IV ketv.

2012 metų pabaigoje elektros energiją gamino ir į tinklus tiekė 267 elektros energijos gamintojai, gaminantys elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Komisijai elektros energijos gamybos veiklos ataskaitų iš viso nėra pateikę 59 gamintojai.

Komisija taip pat skelbia ir periodiškai atnaujina informaciją apie nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijas turinčių asmenų veiklos vykdymą. Ją galite rasti čia.

Elektros energetikos sektoriaus dalyvių turimos Komisijai pateikti informacijos sąrašą bei pateikimo terminus galite rasti čia.

Informacija parengta 2013-03-06