2013 03 06
Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą vartotojams, AB „Lietuvos dujos“ parengė ir pateikė derinti Komisijai Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013–2022 m.) tinklo plėtros planą (toliau – Planas). Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl pateikto Plano derinimo, kad suinteresuoti asmenys galėtų pateikti pastabas ir pasiūlymus.

Gamtinių dujų įstatymas numato pareigą perdavimo sistemos operatoriui AB „Lietuvos dujos“ kiekvienais metais parengti ir pateikti Komisijai dešimties metų tinklo plėtros planą, kuriame rinkos dalyviams nurodoma svarbiausia perdavimo infrastruktūra, reikalinga sukurti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų, įvardijamos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, taip pat nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius tris metus, bei numatomi visų investicinių projektų įgyvendinimo terminai.

Planas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. balandžio 2 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-03-06