Komisija nutraukė skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją

2013 03 14
Komisija skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus organizuoja tol, kol išdalijama visa skatinimo kvota, skirta konkrečiai gamintojų grupei. Atsižvelgiant į sparčią saulės energetikos plėtrą, Komisija 2013 m. sausio 23 d. kreipėsi į Energetikos ministeriją ir paprašė nurodyti, kiek skatinimo kvotos gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, išnaudota išduodant leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir gaminti elektros energiją, ir kiek liko laisvos skatinimo kvotos, kuri gali būti paskirstyta aukciono būdu saulės šviesos elektrinėms.

Saulės šviesos elektrinių skatinimo kvota (neįskaitant mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, kurioms leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduoti pagal prašymus, pateiktus iki 2012 m. gruodžio 31 d.) yra 10 MW. Energetikos ministerija 2013 m. sausio 31 d. ir 2013 m. vasario 27 d. raštais informavo Komisiją, kad saulės šviesos elektrinėms numatyta kvota jau išnaudota.

Komisija, atsižvelgdama į tai, priėmė sprendimą nutraukti šiuos skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją:

• Skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW;
• Skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW;
• Skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW.

Informacija parengta 2013-03-14