Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, skelbiamas neįvykusiu

Komisija posėdyje priėmė sprendimą Skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, skelbti neįvykusiu.

2013 m. kovo 4 d. Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komitetas atplėšė vokus su pirminiais dalyvių pasiūlymais ir vertino, ar jie atitinka Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr.111-5673, Nr. 154-7979) (toliau – Nuostatai), reikalavimus.

Nuostatų reikalavimus atitiko tik vienas dalyvis, o aukcionas skelbiamas neįvykusiu, jeigu aukciono dalyviais pripažįstami mažiau kaip du dokumentus ir pirminius pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo pateikę asmenys.

Detali informacija apie aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.

Informacija parengta 2013-03-14