Keičiasi didžiausias galimas fiksuoto tarifo dydis gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW

2013 03 14
Komisija posėdyje pakoregavo Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW, sąlygų aprašą, numatant aukcione dalyvaujantiems gamintojams 46 ct/kWh didžiausią galimą fiksuoto tarifo dydį, vietoj buvusio 48 ct/kWh.

Sąlygų aprašas pakoreguotas atsižvelgiant į Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu patvirtintus naujus elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus, kurie galios nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d., bei į tai, kad aukciono dalyviai pasiūlymą pageidaujamam fiksuotam tarifui privalo teikti neviršydami fiksuotų tarifų didžiausių galimų dydžių, kurie galioja aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registracijos procedūros pradžios metu, o aukciono dokumentai ir pirminiai pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo registruojami nuo 2013 m. balandžio 5 d. iki 2013 m. balandžio 19 d. (imtinai)


Informacija parengta 2013-03-14