Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Vievio mieste

Siekiant sudaryti prielaidas veiksmingai konkurencijai šilumos energijos gamybos segmente bei įgyvendinti vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, Komisija UAB „AUTOIDĖJA“ pripažino nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju, iki 2018 m. kovo 1 d. netaikant privalomos šilumos gamybos kainodaros UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ aptarnaujamos Vievio miesto teritorijos atžvilgiu. Visais atvejais UAB „AUTOIDĖJA“ parduodamos šilumos energijos UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kaina bus ne didesnė, nei UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios konkrečioje sistemoje ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių konkrečioje šilumos sistemoje, šilumos gamybos kainų, t. y. kintamųjų ir pastoviųjų dedamųjų, svertinis vidurkis.

Nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo statusas reiškia, kad tokioms įmonėms netaikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, tačiau papildomais saugikliais yra užtikrinama, kad šilumos energijos kaina vartotojams nedidės. Nepriklausomo šilumos gamintojo statusas įmonei suteikiamas tuomet, jei gaminamos ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą tiekiamas šilumos kiekis nedaro reikšmingos įtakos galutinei centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai.

UAB „AUTOIDĖJA“ iš UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ nuomojasi 5,5 arų žemės sklypą, aikštelę bei katilinės patalpas, kuriose įrengta 0,803 MW kogeneracinio išpildymo jėgainė su vidaus degimo varikliu. Šilumos ir elektros gamybai naudojamos biodujos, vamzdynais tiekiamos iš Kazokiškių sąvartyne esančios dujų surinkimo sistemos.

Planuojama, kad per metus UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kuri nedisponuoja pakankamais šilumos gamybos pajėgumais visam vartotojų Vievio mieste šilumos poreikiui patenkinti, nupirks po 6,4 tūkst. MWh šilumos iš UAB „AUTOIDĖJA“ (tai sudarys 49,2 proc. viso metinio Vievio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos poreikio).

Komisijos specialistams atlikus UAB „AUTOIDĖJA“ įtakos reikšmingumo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai ir ūkinei veiklai tyrimą, konstatuota, kad ūkio subjekto įtaka UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ aptarnaujamoje Vievio miesto teritorijoje nėra reikšminga, todėl UAB „AUTOIDĖJA“ pripažinta nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju.

Ūkio subjekto pagamintos šilumos kainai padidėjus arba sumažėjus 10 proc., UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ galutinė šilumos kaina vartotojams Vievio mieste pasikeistų 2,89 proc., pagamintos šilumos apimtims padidėjus arba sumažėjus 10 proc. – kaina pasikeistų 0,16 proc., o ūkio subjektui nustojus gaminti šilumą, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ galutinė kaina vartotojams padidėtų iki 4,59 proc.

2012 metais Komisija nereguliuojamais nepriklausomais šilumos gamintojais pripažino UAB „KURANA“, UAB „ENG“ (Pasvalio ir Garliavos miestuose), UAB GECO Kaunas ir UAB „Lorizon Energy“. 2011 metais nepriklausomo nereguliuojamo šilumos gamintojo statusas buvo suteiktas devynioms įmonėms: UAB „Pramonės energija“, UAB „Baisogalos bioenergija“, UAB „Izobara“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Geoterma“, AB „Warta Glass Panevėžys“ (nuo 2012 m. balandžio 25 d. AB Guartis), AB „Baltijos elektrinių investicijos“, UAB „Ekoresursai“ ir UAB „Energijos parkas“.

Informacija parengta 2013-03-14