Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija rekomendavo Kauno miesto savivaldybei peržiūrėti UAB „Fortum Heat Lietuva“ nustatytas šilumos kainas

Komisija, išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka išnagrinėjusi UAB „Fortum Heat Lietuva“ skundą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytų perskaičiuotų centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų Palemono gyvenvietės vartotojams, konstatavo, kad šilumos kainos dedamosios nustatytos nesilaikant Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų, numatančių, jog šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis.

Komisija rekomendavo Kauno miesto savivaldybei įvertinti pateiktas pastabas bei nurodytus pažeidimus ir, atsižvelgus į jas, pakoreguoti UAB „Fortum Heat Lietuva“ šilumos kainos pastoviąją dedamąją, kintamosios dedamosios formulę bei nustatyti ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams šilumos kainos dedamąsias pagal Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimus bei per 10 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo dienos informuoti Komisiją apie nurodytų rekomendacijų įvykdymą.

Informacija parengta 2013-03-14