Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija išnagrinėjo ginčą tarp nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo

Komisija, siekdama užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos segmente, išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka išnagrinėjo ginčą tarp nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GECO Kaunas“ ir AB „Kauno energija“.

UAB „GECO Kaunas“ 2012 m. spalio 24 d. kreipėsi į Komisiją prašydama įvertinti AB „Kauno energija“ skelbiamų palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų teisingumą. Komisija nustatė, kad jos apskaičiuotos nesilaikant Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo reikalavimų. Komisijai rekomendavus peržiūrėti nustatytas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, AB „Kauno energija“ pagal nurodytas pastabas jas perskaičiavo. Atsižvelgiant į tai, UAB „GECO Kaunas“ kreipėsi į AB „Kauno energija“ su prašymu perskaičiuoti mokėtiną sumą už 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėn. pagamintą bei patiektą šilumos energiją, tačiau sulaukė netenkinančio atsakymo ir pateikė prašymą ginčą išnagrinėti Komisijai.

Įvertinusi ginčo aplinkybes ir šalių pasirašytą šilumos supirkimo sutartį Komisija iš dalies patenkino UAB „GECO Kaunas“ reikalavimus:
- įpareigojo AB „Kauno energija“ perskaičiuoti mokėtiną sumą už UAB „GECO Kaunas“ 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėn. pagamintą bei supirktą šilumą pagal Komisijos nurodymu patikslintas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ir sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo įsigaliojimo;
- atitinkamai perskaičiuoti balansuojamos šilumos iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės kainą bei įvertinti sutartinių įsipareigojimų tarp UAB „GECO Kaunas“ ir AB „Kauno energija“ vykdymą.

Informacija parengta 2013-03-14