Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl naudojimosi AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“ ir UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis taisyklių derinimo

2013 03 20
Siekiant, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“ ir UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas, Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl Naudojimosi AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių, Naudojimosi AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių ir Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo.

Esminės nuostatos taisyklėse:

- nustatyta naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema tvarka ir sąlygos;
- numatyti reikalavimai asmenims, ketinantiems naudotis gamtinių dujų skirstymo sistema, jų teisės, pareigos ir atsakomybė;
- išvardyti specialieji reikalavimai, susiję su pasinaudojimu gamtinių dujų skirstymo sistema.

Derinamų taisyklių projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Pastabas ir pasiūlymus dėl Naudojimosi AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto ir NaudojimosiAB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto prašome pateikti iki 2013 m. balandžio 17 d., dėl Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projektoiki 2013 m. balandžio 18 d. Pateikti pastabas bei pasiūlymus galite paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-03-20