Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pritarė UAB ,,Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ patikrinimo aktui

Komisija, susipažinusi su UAB ,,Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ planinio tikslinio patikrinimo metu nustatytais faktais bei išvadomis, pritarė Komisijos specialistų parengtam patikrinimo aktui.

Komisija konstatavo, kad:

• UAB „Litesko“ generalinio direktoriaus patvirtintos veiklos sąnaudų paskirstymo taisyklės atitinka Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimus, numatančius, kad turtas įsipareigojimai ir sąnaudos, kurios negali būti tiesiogiai priskirtos atitinkamai veiklai, paskirstomos tarp veiklų proporcingai tiesiogiai priskirtam turtui, įsipareigojimams ir sąnaudoms.
• UAB ,,Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ veiklos (administracinės) sąnaudos tarp gamybos, perdavimo, pardavimo paskirstytos kryžmiškai nesubsidijuojant veiklų ir atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas, kurios numato, jog kryžminis subsidijavimas tarp veiklų yra draudžiamas.
• UAB ,,Litesko“ filialas ,,Druskininkų šiluma“ bazinės kainos galiojimo metu pakeitė bendrame technologiniame cikle gaminamos šilumos ir elektros energijos gamybos sąnaudų atskyrimo metodą. Komisija pažymėjo, kad kuro sąnaudų metodų pakeitimas turėjo įtakos 2010 m. faktinių kuro sąnaudų dydžiui. Komisija įpareigojo UAB ,,Litesko“ filialą ,,Druskininkų šiluma per 10 darbo dienų nuo Komisijos nutarimo įsigaliojimo pateikti patikslintus 2009 spalio 1 d – 2010 m. spalio 31 d. ir 2010 m. lapkričio 1 d. – 2011 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiais filiale susidariusių nepadengtų kuro sąnaudų skaičiavimus.

UAB ,,Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ planinis tikslinis patikrinimas atliktas siekiant įvertinti sąnaudų paskirstymą tarp UAB ,,Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ vykdomų veiklų ir UAB „Litesko“ veiklos sąnaudų paskirstymo tarp filialų pagrįstumą. Patikrinimas pradėtas 2012 m. lapkričio 2 d. ir baigtas 2013 m. sausio 16 d.

Informacija parengta 2013-03-22