Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija sumažino UAB „Birštono vandentiekis“ pateiktas derinti paslaugų kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Birštono vandentiekis“ 2011 metų faktines sąnaudas paslaugoms palaikyti, nepripažino pagrįstomis apie 150 tūkst. Lt sąnaudų ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 6 proc. arba 0,51 Lt/m³ mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.

UAB „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.


2008–2011 metais Birštono savivaldybė kartu su UAB „Birštono vandentiekis“ į vandentvarkos ūkio gerinimą investavo 39,703 mln. Lt, iš jų ES parama - 36,895 mln. Lt, savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos - 1,352 mln. Lt, įmonės lėšos – 1,456 mln. Lt.

Už šias lėšas buvo nutiesta 8,1 km vandentiekio tinklų, paklota 3,3 km ilgio magistralinė vandentiekio linija, 3,4 km ilgio slėginė nuotekų linija bei 5,2 km nuotekų tinklų. Birštone pastatyti vandens ruošimo (nugeležinimo) įrenginiai.

Didžiausia investicija – nuotekų valyklos rekonstrukcija Birštone, įvedant azoto / fosforo šalinimo grandį. Nuotekų valykla rekonstruota 2009 metais, bendra projekto vertė siekia 20,616 mln. Lt, iš jų 14,787 mln. Lt yra valstybės lėšos, 5,829 mln. Lt – ES parama. Įgyvendinus investicijų projektus, prie vandentiekio tinklų prijungta 218 vartotojų, prie nuotekų – 129. Dar 48 vartotojams sudaryti galimybė jungtis prie centralizuotų vandentiekio tinklų, 35 – prie nuotekų tinklų.

Įmonė 2012–2016 metais į vandentvarkos ūkį ketina investuoti 5,658 mln. Lt, iš jų 2,086 mln. Lt – nuosavos lėšos, Europos Sanglaudos fondo lėšos – 1,956 mln. Lt, savivaldybės lėšos – 1,616 mln. Lt.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 70,6 proc. Birštono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 64,5 proc. gyventojų. Planuojama, kad iki 2015 metų ne mažiau kaip 75 proc. Birštono savivaldybės gyventojų bus aprūpinti centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu ir 70 proc. – nuotekų tvarkymo paslaugomis.

2011 metais UAB „Birštono vandentiekis“ pardavė 162,3 tūkst. m³ vandens, todėl įmonės veiklos efektyvumo rodikliai buvo lyginami su V įmonių grupės (pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m³ per metus) veiklos efektyvumo rodikliais.

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-03-22