Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ paslaugų kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 2011 metų sąnaudas, suskaičiavo daugiau nei 40 tūkst. Lt mažiau sąnaudų, palyginus su įmonės planuotomis, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino beveik 18 proc. arba 1,3 Lt/m³ mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)

Šaltinis: Komisija.


UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ aptarnauja Pabradės ir Magūnų seniūnijų vartotojus. Šiuo metu Švenčionių rajono savivaldybėje veikia 3 vandens tiekėjai: UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“.

Geriamasis vanduo centralizuotai tiekimas 52 proc. savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslaugos – 30 proc. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ aptarnaujamoje teritorijoje 34,1 proc. gyventojų naudojasi centralizuoto vandens tiekimo paslaugomis ir 8 proc. – nuotekų tvarkymo paslaugomis.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 2004–2011 metais į vandentvarkos ūkį investavo 2,676 mln. Lt, iš kurių ES parama – 1,833 mln. Lt. Už šias lėšas įmonė 2010 metais Pavoverės gyvenvietėje įrengė naują artezinį gręžinį, pastatė vandens nugeležinimo įrenginius bei biologinio nuotekų valymo įrenginius, nutiesė 3,56 km vandentiekio ir 1,13 km nuotekų tinklų, atliko 3 vandenviečių rekonstrukcijos darbus, prie vandens tiekimo tinklų prisijungė 170 vartotojų (dar 18 vartotojų sudaryta galimybė prisijungti), prie nuotekų tinklų – 32 vartotojai (dar 24 vartotojai turi galimybę prisijungti).

2012–2016 metais įmonė ketina investuoti 2,014 mln. Lt lėšų, iš kurių 1,760 mln. Lt – savivaldybės lėšos, 0,254 mln. Lt – nuosavos įmonės lėšos. Įgyvendinus planuojamas investicijas, 96,6 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitiks Higienos normų reikalavimus, bus nutiesta 1,7 km vandentiekio ir 0,6 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų turės galimybę prisijungti 69 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 44 vartotojai.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ aptarnaujamoje teritorijoje vandens tiekimo paslaugas gaus 36,2 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo paslaugas – 13 proc. gyventojų. Visoje Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje centralizuotomis vandens tiekimo paslaugomis besinaudojančių gyventojų skaičius sudarys 54,6 proc., nuotekų tvarkymo paslaugomis – 33,6 proc.

2011 metais UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ pardavė 158 tūkst. m³ vandens ir jos veiklos efektyvumo rodikliai buvo lyginami su V įmonių grupės (per metus parduodama nuo 201 iki 500 tūkst. m3 vandens) efektyvumo rodikliais.

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-03-22