Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Siekiant užtikrinti, kad nuotekų tvarkymo paslaugų kainos būtų diferencijuojamos ir priklausytų nuo abonento išleidžiamų teršalų kiekio bei taršos pobūdžio, taip įgyvendinant sąnaudų susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ principą, Komisija pakeitė ir teikia viešajai konsultacijai Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

- nustatyta, kad nuotekų valymo paslaugų kaina yra didinama, kai abonento deklaruotas sutartyje, o ne faktinis nuotekų užterštumas yra didesnis nei bazinė tarša;
- numatyta galimybė abonentui, pageidaujančiam už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą atsiskaityti pagal faktinį užterštumą, įrengti ir savo lėšomis eksploatuoti įrenginius, reikalingus faktinio užterštumui nustatyti.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. balandžio 15 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-03-22