Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija sumažino UAB „Šakių vandenys“ pateiktas derinti paslaugų kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Šakių vandenys“ 2011 metų sąnaudas paslaugoms palaikyti, nepripažino pagrįstomis daugiau kaip 57 tūkst. Lt sąnaudų, palyginus su įmonės planuotomis, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 17 proc. arba 1,64 Lt/m³ mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.

UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

2009–2011 metais UAB „Šakių vandenys“ į vandentvarkos ūkį investavo 19,887 mln. Lt, iš kurių Europos Sanglaudos fondų parama sudaro 9,186 mln. Lt, savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos – 7,926 mln. Lt, paskolos lėšos – 2,010 mln. Lt, nuosavos įmonės lėšos – 0,765 mln. Lt. Įgyvendinus investicijas, buvo paklota apie 17 km vandentiekio ir apie 49 km nuotekų tinklų, prisijungti prie vandentiekio tinklų sudaryta galimybė  184 vartotojams, prie nuotekų tinklų įmonė prijungė 560 vartotojų (dar 960 sudaryta galimybė jungtis prie centralizuotų tinklų). Taip pat buvo pastatyta arba rekonstruota 11 nuotekų siurblinių, rekonstruoti Šakių ir Lukšių valymo įrenginiai, atlikta Išdagų ir Lukšių geriamojo vandens įrenginių rekonstrukcija. Įmonė 2010 metais pradėjo Kudirkos Naumiesčio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją, kurią planuoja užbaigti 2013 metais.

UAB „Šakių vandenys“ 2012–2014 metais ketina įgyvendinti investicijų už 51,572 mln. Lt lėšų, iš kurių Europos Sanglaudos fondų parama sudarys 33,628 mln. Lt. Už šias lėšas įmonė numačiusi pastatyti 5 nuotekų valyklas (Bliuviškiuose, Lekėčiuose, Kiduliuose, Plokščiuose, Kriūkuose), baigti rekonstruoti Kudirkos Naumiesčio nuotekų valyklą, nutiesti 14,2 km vandentiekio ir 49,4 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų prisijungs arba persijungs apie 170 vartotojų.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 74,9 proc. Šakių rajono gyventojų, nuotekų tvarkymo – 26,6 proc. gyventojų, 92 proc. tiekiamo vandens atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus, 100 proc. surenkamų nuotekų yra išvaloma iki reikalavimų. Planuojama, kad iki 2015 metų centralizuotai geriamasis vanduo bus tiekiamas 76,1 proc. Šakių rajono savivaldybės gyventojų ir 39,4 proc. – tvarkomos nuotekos.

Praėjusiais metais UAB „Šakių vandenys“ pardavė 622,6 tūkst. m³ vandens ir priklauso IV vandens tiekėjų grupei (parduodama nuo 501 iki 900 tūkst. m³ vandens per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-03-28