2013 03 28
Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą vartotojams, AB „Lietuvos dujos“ parengė ir pateikė derinti Komisijai 6 investicijų projektus, kurių bendra suma siekia beveik 27,7 mln. Lt. Įmonė juos ketina finansuoti nuosavomis lėšomis ir įgyvendinti 2013–2015 metais.

Komisija, išnagrinėjusi bendrovės pateiktus investicijų projektus, konstatavo, kad jie būtini užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą, ir juos suderino.

AB „Lietuvos dujos“ eksploatuoja 1904,5 km magistralinių dujotiekių, iš kurių 633 km yra senesni nei 40 metų. Vienintelis būdas patikimai įvertinti šių dujotiekių techninę būklę – tikrinti juos kontroliniais įtaisais (diagnostiniais zondais). Norint naudoti diagnostinius zondus, vamzdynus būtina rekonstruoti, įrengiant kontrolinių įtaisų paleidimo ir priėmimo kameras.

Tokios priemonės yra numatytos AB „Lietuvos dujos“ magistralinių dujotiekių saugumo strategijoje. Ši strategija buvo parengta po 2009 m. spalio 24 d. įvykusios AB „Lietuvos dujos“ magistralinio dujotiekio avarijos, atsižvelgiant į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos sudarytos komisijos avarijai ištirti numatytas prevencijos priemones.

Iš visų AB „Lietuvos dujos“ eksploatuojamų magistralinių dujotiekių 938,6 km vamzdynų galima pritaikyti vidinei diagnostikai, įrengus juose kontrolinių įtaisų paleidimo – priėmimo kameras. Šiuo metu tokiai diagnostikai yra pritaikyti 6 dujotiekiai, t. y. 456,0 km. Siekiama, kad iki 2015 metų pabaigos vidinei diagnostikai būtų pritaikyti likusieji tinkami pritaikyti 6 dujotiekiai, kurių bendras ilgis yra 482,6 km.

Komisija pritarė AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektams, įrengiant kontrolinių įtaisų paleidimo ir priėmimo kameras magistraliniuose dujotiekiuose į Alytaus ir Marijampolės dujų skirstymo stotis bei kontrolinio įtaiso paleidimo kameros įrengimui dujotiekyje Panevėžys – Šiauliai – Klaipėda.

Komisija posėdyje taip pat pritarė magistralinio dujotiekio į Pabradės dujų skirstymo stotį ir magistralinio dujotiekio Ryga – Panevėžys – Vilnius investicijoms, pakeičiant čiaupų mazgus ir taip užtikrinant saugų bei patikimą gamtinių dujų tiekimą vartotojams.

AB „Lietuvos dujos“ yra įsipareigojusi priimti dujas iš Suskystintų gamtinių dujų terminalo, esant 5,4 MPa slėgiui. Magistralinio dujotiekio Panevėžys – Šiauliai – Klaipėda 115 km ilgio ruožas Kuršėnai – Klaipėda eksploatuojamas nuo 1968 metų, jį daugelyje vietų reikia remontuoti, šio ruožo maksimalus leistinas darbinis slėgis yra 4,7 MPa. Norint šį dujotiekį pritaikyti 5,4 MPa darbiniam slėgiui, būtina atlikti hidraulinius bandymus ir pašalinti pastebėtus trūkumus. Taip bus užtikrinta, kad gamtinių dujų perdavimo sistema galės priimti per Suskystintų dujų terminalą planuojamą importuoti dujų kiekį.

Informacija parengta 2013-03-28