Komisija skelbia 2012 m. ketvirtojo ketvirčio ir metinę gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas

2013 04 03
Vykdydama rinkos priežiūros funkciją ir siekdama, kad rinkos dalyviai disponuotų patikima ir aktualia informacija, Komisija skelbia 2012 m. ketvirtojo ketvirčio ir metinę gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas.

Komisija kas ketvirtį renka ir apibendrina duomenis apie gamtinių dujų importą, vartojimą bei transportavimą dujotiekiais, rinkos dalyvių užimamos atitinkamas rinkos dalis, vidutines gamtinių dujų importo kainas į Lietuvą bei investicijas į gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo sektorius.

Esminiai 2012 m. ir 2012 m. IV ketv. įvykiai:

• Gamtinių dujų importo rinkoje veikiantys dalyviai 2012 metais, palyginti su 2011 metais, importavo 2,5 proc. gamtinių dujų mažiau, importo sąnaudos didėjo 7,5 proc. 2012 m. IV ketv. importuotų dujų kiekis, palyginus su 2011 m. IV ketv., buvo 2,1 proc. didesnis, importo sąnaudos – 7,2 proc. mažesnės.
• Alternatyvių kuro rūšių (1 proc. sieringumo mazuto ir gazolio 0,1 proc.) kainų augimas bei dolerio stiprėjimas lito atžvilgiu 2012 metais, palyginus su 2011 metais, lėmė 21,3 proc. didesnę svertinę gamtinių dujų importo kainą.
• 2012 metais gamtinių dujų tranzito apimtys, palyginus su 2011 metais, didėjo 6,1 proc., perdavimas Lietuvos vartotojams mažėjo 2,8 proc. Šie veiksniai nulėmė 0,6 proc. bendrų perdavimo apimčių didėjimą. 2012 m. IV ketv., palyginus su 2011 m. IV ketv., bendros perdavimo apimtys augo 2,5 proc.
• Pajamos iš gamtinių dujų perdavimo Lietuvos vartotojams veiklos 2012 metais siekė 128,3 mln. Lt ir, palyginti su 2011 metais, sumažėjo 6,5 proc. 2012 m. IV ketv. pajamų mažėjimas, palyginus su 2011 m. IV ketv., siekė 6,1 proc.
• 2012 metais paskirstyta 7,5 proc. mažiau gamtinių dujų nei 2011 metais. Didžiausią skirstymo rinkos dalį – 97,3 proc. užima AB „Lietuvos dujos“. 2012 m. IV ketv. paskirstyta 0,6 proc. daugiau gamtinių dujų nei 2011 m. IV ketv.
• Skirstymo veiklos pajamos 2012 metais siekė 180,7 mln. Lt, t. y. 1,5 proc. daugiau nei 2011 metais. 2012 m. IV ketv, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2011 m., skirstymo veiklos pajamos buvo 8,6 proc. didesnės.
• Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka išlieka palyginti nedidelė: 2012 metais parduota 8,3 mln. m³ gamtinių dujų, t. y. 12,4 proc. daugiau nei 2011 metais. 2012 m. IV ketv., palyginus su 2011 m. IV ketv, pardavimai išaugo 21,9 proc. ir siekė 2,4 mln. m³.
• 2012 metais pajamos už gamtines dujas parduotas didmeninėje tiekimo rinkoje siekė 12,3 mln. Lt ir, palyginti su 2011 metais, buvo 31,2 proc. didesnės.
• Nuo 2012 m. kovo 1 d. veikia gamtinių dujų birža, kurios operatorius – BALTPOOL UAB. 2012 metais gamtinių dujų biržoje įvyko 1 sandoris. Komisija 2012 m. lapkričio 9 d. gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją išdavė dar vienam ūkio subjektui – UAB GET Baltic.
• Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2012 metais patiekta 1614,0 mln. m³ gamtinių dujų, t. y. 12,3 proc. mažiau nei 2011 metais: tiekimas nebuitiniams vartotojams 2012 metais, palyginti su 2011 metais, mažėjo 12,9 proc., buitiniams vartotojams – 6,6 proc. 2012 m. IV ketv., palyginus su 2011 m. IV ketv., tiekimas nebuitiniams vartotojams mažėjo 13,2 proc., buitiniams vartotojams – 3,6 proc.
• Mažmeninės gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyvių pajamos iš buitiniams vartotojams patiektų dujų 2012 metais sudarė 232,5 mln. Lt ir, palyginti su 2011 metais, buvo 13,5 proc. didesnės. Pajamos iš nebuitinių vartotojų segmento 2012 metais buvo 4,8 proc. didesnės nei 2011 metais ir siekė 1.966,4 mln. Lt. 2012 m. IV ketv, palyginus su 2011 m. IV ketv., mažmeninės tiekimo rinkos pajamos iš buitinių vartotojų segmento augo 13,8 proc., iš nebuitinių vartotojų – mažėjo 10,6 proc.
• Perdavimo rinkoje 2012 metais investuota 109,1 mln. Lt, t. y. 3,3 karto daugiau nei 2011 metais. Skirstymo rinkos investicijos 2012 metais siekė 46,8 mln. Lt, t. y. 44,5 proc. daugiau nei 2011 metais. Tiekimo rinkoje 2012 metais investuota 0,31 mln. Lt – 2 kartus mažiau nei 2011 metais. Iš viso sektoriaus investicijos 2012 metais sudarė 156,2 mln. Lt ir, palyginti su 2011 metais, buvo 2,4 karto didesnės.
• Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, valstybė narė privalo užtikrinti perdavimo veiklos atskyrimą nuo skirstymo, tiekimo ir gamybos veiklų bei šių veiklų komercinių interesų, įskaitant perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą. AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. gegužės 28 d. pateikė Komisijai veiklų ir kontrolės atskyrimo būdų aprašymus bei numatomų atlikti veiksmų planus. 2012 m. rugpjūčio 7 d. AB „Lietuvos dujos“ pateikė derinti beveik 8,5 mln. Lt investicijų projektą, skirtą perdavimo sistemos operatoriui atskirti ir naujai įmonei įkurti, kurį Komisija išnagrinėjo ir pritarė 2012 m. spalio 5 d.

2012 m. IV ketv. gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą atsisiųskite.

2012 metų gamtinių dujų stebėsenos ataskaitą atsisiųskite.

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas galite rasti Komisijos tinklalapyje.

Informacija parengta 2013-04-03