Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo

Siekiant, kad vartotojams ir gamintojams, norintiems prijungti savo elektros įrenginius prie elektros tinklų, būtų teisingai paskirstytos prijungimo darbų sąnaudos ir nustatyti pagrįsti įkainiai, Komisija patikslino ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

• Atsižvelgiant į 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojusius Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo pakeitimus, pakeista prijungimo prie elektros tinklų sąnaudų paskirstymo tarp gamintojo ir operatoriaus tvarka, atsisakant nemokamo gamintojų, kurių elektrinių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, prijungimo prie tinklų – jie padengs 20 proc. prijungimo išlaidų.
• Pakeista prijungimo įmokos skaičiavimo tvarka, atsisakant 25 m atstumo neapmokestinimo.
• Nustatant įkainį 1 m elektros linijos nutiesti, I ir II grupės vartotojai bus laikomi viena grupe

Projektas
paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. balandžio 15 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-04-05