Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto

2013 04 09
Siekiant sudaryti prielaidas, kad valstybės reguliuojamos kainos gamtinių dujų sektoriuje būtų skaičiuojamos pagal principus, užtikrinančius teisinį tikrumą, ekonominę plėtrą, reguliavimo kriterijų, skaidrumą bei nediskriminavimą, Komisija pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą (toliau – Projektas).

Pirmoji viešoji konsultacija dėl Projekto buvo paskelbta 2012 m. rugpjūčio 3 d. Įvertinus rinkos dalyvių ir suinteresuotų asmenų pateiktas pastabas bei pasiūlymas, Projektas buvo pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

2013 m. vasario 26 d. Projektas buvo svarstomas ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime, kurio metu nuspręsta siūlyti suderinti Projektą su Energetikos ministerija, Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerijos, AB „Lietuvos dujos“, AB „Klaipėdos nafta“. Atsižvelgiant į tai, Projektas buvo pakoreguotas ir teikiamas pakartotinei viešajai konsultacijai.

Šiuo Projektu numatyti esminiai gamtinių dujų sektoriuje valstybės reguliuojamų kainų nustatymo, reguliuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo bei reguliuojamų paslaugų teikėjų investicijų grąžos skaičiavimo principai.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. balandžio 22 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-04-09