2013 04 10
Komisija papildė ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas), siekiant išvengti neproporcingos finansinės ir administracinės naštos gamintojams, elektros energijos gamybai naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, bei išplėsti Projekto taikymo sritį.

Esminiai pakeitimas Projekte:

- išplėsta Projekto taikymo sritis, numatant, kad Komisija vertina ir Energijos išteklių rinkos operatoriaus technologinį, vadybinį ir finansinį pajėgumą;
- mažinama administracinė našta atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams, numatant, kad technologinis, vadybinis ir finansinis pajėgumas nustatomas / įvertinamas tik gamintojams, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5 MW.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. balandžio 24 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-04-10