Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2013 04 10
Komisija papildė ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas), siekiant išvengti neproporcingos finansinės ir administracinės naštos gamintojams, elektros energijos gamybai naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, bei išplėsti Projekto taikymo sritį.

Esminiai pakeitimas Projekte:

- išplėsta Projekto taikymo sritis, numatant, kad Komisija vertina ir Energijos išteklių rinkos operatoriaus technologinį, vadybinį ir finansinį pajėgumą;
- mažinama administracinė našta atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams, numatant, kad technologinis, vadybinis ir finansinis pajėgumas nustatomas / įvertinamas tik gamintojams, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5 MW.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. balandžio 24 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-04-10