Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio šilumos kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio 2010–2011 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 0,4 mln. Lt sąnaudų, kaip būtinų centralizuotam šilumos tiekimui, ir nustatė vartotojams 2,69 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su šilumos tiekimo įmonės prašyme pateikta.

UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio šilumos kainos (be PVM)
Šaltinis: Komisija. *Skaičiavimuose naudojamos 2012 m. lapkričio mėn. kuro kainos.

UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinys šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Kazlų Rūdos miesto vartotojus. Įmonės kuro balanse didžiausią dalį – 85,1 proc. sudaro biokuro mišinys, kitas deginamas kuras – skalūnų alyva.

Kazlų Rūdos miesto aprūpinimo šiluma sistema susideda iš dviejų tarpusavyje izoliuotų aprūpinimo šiluma sistemų, vienai iš kurių (S. Daukanto gatvės daugiabučių namų kvartalas) šilumą tiekia nepriklausomas šilumos gamintojas AB „Axis Industries“. Nepriklausomas šilumos gamintojas, atsižvelgdamas į Kazlų Rūdos savivaldybės planus nutiesti šilumos trasą, sujungsiančią dvi atskiras šilumos tiekimo sistemas, planavo nuo 2012 metų šildymo sezono nebetiekti šilumos į perdavimo tinklą, tačiau savivaldybei neįvykdžius planuotų šildymo sistemų sujungimo darbų, sutartis su nepriklausomu šilumos gamintoju buvo pratęsta iki 2013 metų.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos yra 237,4 tūkst. Lt. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba šias sąnaudas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio karšto vandens kainos. Komisija suskaičiavo 21,03 Lt/m³ karšto vandens kainą, t. y. apie 22 proc. mažesnę, palyginus su įmonės prašyme nurodyta.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-04-11