Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

Atsižvelgdama į rinkos dalyvių paklausimus ir siekdama kuo didesnio aiškumo bei skaidrumo Komisija parengė ir teikia viešai konsultacijai Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – maksimaliai aiškiai reglamentuoti rezervinės galios palaikymo paslaugos apimtį, kuri bus naudojama nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos kainos skaičiavimuose, bei išvengti dviprasmiško Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatų aiškinimo.

Esminiai pakeitimai Projekte:
- patikslinti rezervinės galios palaikymo paslaugos sąvoką;
- numatyti, kad rezervinė galia atitinka konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. vartotojų poreikiui patenkinti reikiamos galios sistemoje.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. balandžio 26 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.


Informacija parengta 2013-04-15