Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Klaipėdos mieste

Siekiant sudaryti prielaidas veiksmingai konkurencijai šilumos energijos gamybos segmente bei įgyvendinti vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, Komisija UAB „Fortum Klaipėda“ pripažino nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju, iki 2016 m. balandžio 1 d. netaikant privalomos šilumos gamybos kainodaros AB „Klaipėdos energija“ aptarnaujamos Klaipėdos miesto teritorijos atžvilgiu.

Visais atvejais UAB „Fortum Klaipėda“ parduodamos šilumos energijos AB „Klaipėdos energija“ kaina bus ne didesnė nei AB „Klaipėdos energija“ atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios konkrečioje sistemoje.

Klaipėdos mieste veiklą vykdo penki nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai: UAB „Pramonės energija“, UAB „Izobara“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Geoterma“, UAB „Baltijos elektrinių investicijos“.

UAB „Fortum Klaipėda“ iš UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės nuomojasi 4,7479 arų žemės sklypą, kur nuomos teise valdo 85 MW galingumo termofikacinę jėgainę. Šilumos ir elektros energiją ketinama gaminti iš biokuro, nepavojingų atliekų, susidariusių po komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo, bei nepavojingų gamybos atliekų. Planuojama, kad 2013 metais AB „Klaipėdos energija“, kuri disponuoja pakankamais šilumos gamybos pajėgumais visam vartotojų Klaipėdos mieste šilumos poreikiui patenkinti, iš UAB „Fortum Klaipėda“ nupirks 276 tūkst. MWh šilumos (tai sudarys 29,1 proc. metinio Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos poreikio), 2014–2015 metais – po 386 tūkst. MWh (41 proc. metinio poreikio).

Nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo statusas reiškia, kad tokioms įmonėms netaikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, tačiau papildomais saugikliais yra užtikrinama, kad šilumos energijos kaina vartotojams nedidės. Nepriklausomo šilumos gamintojo statusas įmonei suteikiamas tuomet, jei gaminamos ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą tiekiamas šilumos kiekis nedaro reikšmingos įtakos galutinei centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai.

Komisijos specialistams atlikus UAB „Fortum Klaipėda“ įtakos reikšmingumo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai ir ūkinei veiklai tyrimą, konstatuota, kad ūkio subjekto įtaka AB „Klaipėdos energija“ aptarnaujamoje Klaipėdos miesto teritorijoje nėra reikšminga, todėl UAB „Fortum Klaipėda“ pripažinta nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju.

UAB „Fortum Klaipėda“ pagamintos šilumos kainai padidėjus arba sumažėjus 10 proc., AB „Klaipėdos energija“ galutinė šilumos kaina vartotojams Klaipėdos mieste pasikeistų 2,96 proc., pagamintos šilumos apimtims padidėjus arba sumažėjus 10 proc. – kaina pasikeistų 0,37 proc., ūkio subjektui nustojus gaminti šilumą, AB „Klaipėdos energija“ galutinė kaina vartotojams padidėtų iki 3,68 proc.

2013 metais Komisija nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju pripažino UAB „AUTOIDĖJA“. 2012 metais nereguliuojamo nepriklausomo gamintojo statusas suteiktas 4 gamintojams: UAB „KURANA“, UAB „ENG“ (Pasvalio ir Garliavos miestuose), UAB GECO Kaunas ir UAB „Lorizon Energy“.

Informacija parengta 2013-04-18