Komisija vienašališkai nustatė UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamąsias

2013 04 18
Komisija, užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, vienašališkai nustatė UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainų dedamąsias, įsigaliosiančias nuo 2013 m. gegužės 1 d.

UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos, ct/kWh be PVM
* Skaičiavimuose naudojamos 2013 m. vasario mėn. kuro kainos.

Pagal naujas dedamąsias apskaičiuotos šilumos kainos bus taikomos nuo 2013 m. birželio 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra aiškiai įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališkai.

UAB „Vilniaus energija“ 2013 m. vasario 1 d. pateikė Komisijai ir Vilniaus miesto savivaldybei šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo projektą bei dokumentus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti, tačiau Vilniaus miesto savivaldybės taryba posėdyje nesvarstė klausimo dėl UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir per nustatytą terminą – 30 dienų – nepriėmė sprendimo.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Šiais metais Komisija vienašališkais sprendimais nustatė UAB „Skuodo šiluma“, UAB „Fortum Joniškio energija“, UAB „Pakruojo šiluma“, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, AB „Kauno energija“ ir UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamąsias, 2012 metais šilumos kainų dedamosios vienašališkai nustatytos 15 šilumos tiekėjų.

Informacija parengta 2013-04-18