Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino AB „Klaipėdos vanduo“ paslaugų kainas

Komisija, išanalizavusi AB „Klaipėdos vanduo“ 2011 metų faktines sąnaudas paslaugoms palaikyti, nepripažino pagrįstomis beveik 3,2 mln. Lt sąnaudų ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 4,39 Lt/m³ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainą.

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia Klaipėdos miesto ir Gargždų bei Priekulės miestelių (Klaipėdos r.) vartotojams, likusioje Klaipėdos rajono teritorijoje – dukterinė AB „Klaipėdos vanduo“ įmonė UAB „Klaipėdos rajono vandenys“. Nuo 2012 m. sausio 1 d. tiek AB „Klaipėdos vanduo“, tiek UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ vartotojams taikoma vienoda geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina.

Komisija, derindama AB „Klaipėdos vanduo“ paslaugų kainas ketverių metų laikotarpiui, įvertino papildomas sąnaudas, reikalingas įgyvendinti 2012–2016 metų veiklos ir plėtros plane numatytas investicijas. Įmonė ketina modernizuoti Klaipėdos m. I-ąją vandens ruošyklą, pastatyti vandens gerinimo įrenginius Kretingalėje, Endriejave ir Agluonėnuose (95 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitiks Higienos normos reikalavimus), pastatyti Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginius, rekonstruoti Vėžaičių nuotekų valymo įrenginius, pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Endriejave, nutiesti ir rekonstruoti 70,3 km vandentiekio bei 94,8 km nuotekų tinklų, taip sudarant galimybę prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų prisijungti apie 1100 vartotojų.

2007–2011 metais AB „Klaipėdos vanduo“ į infrastruktūros gerinimą investavo 214,29 mln. Lt. Iš jų 68,33 mln. Lt – ES parama, 66,12 mln. Lt – savivaldybės ir valstybė biudžeto lėšos, 17,51 mln. Lt – banko paskola, dar 62,33 mln. Lt – nuosavos įmonės lėšos. Už šias lėšas buvo paklota 62,5 km vandentiekio tinklų, 71,9 km nuotekų tinklų, rekonstruota 11,5 km nuotekų tinklų , modernizuoti dumblo apdorojimo ir tvarkymo įrenginiai Klaipėdos nuotekų valykloje, pastatyta 12 nuotekų siurblinių, vykdoma 1-osios vandenvietės vandens ruošyklos modernizacija, įdiegiant naujas technologijas fluorui ir amoniui šalinti, prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 1346 vartotojai (sudaryta galimybė 2482 vartotojams), prie nuotekų tinklų – 2244 vartotojai (sudaryta galimybė 3450 vartotojų).

UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ 2007–2011 metais į infrastruktūros gerinimą investavo 16,87 mln. Lt. Iš jų 13,61 mln. Lt – ES parama, 1,42 mln. Lt – savivaldybės ir valstybė biudžeto lėšos, dar 1,85 mln. Lt – nuosavos įmonės lėšos. Už šias lėšas buvo paklota 9,8 km vandentiekio tinklų, 16,7 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 46 vartotojai (sudaryta galimybė 95 vartotojams), prie nuotekų tinklų – 165 vartotojai (sudaryta galimybė 332 vartotojams).

Šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 98 proc. gyventojų, Klaipėdos rajone centralizuotai vanduo tiekiamas 82 proc. vartotojų, nuotekos tvarkomos 81 proc. rajono gyventojų.

2011 metais AB „Klaipėdos vanduo“ pardavė 9012 m³ vandens ir jos veiklos efektyvumo rodikliai buvo lyginami su I įmonių grupės (parduodama nuo 7501 tūkst. m³ vandens per metus) efektyvumo rodikliais.

Komisijos suderintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Klaipėdos miesto ir Klapėdos rajono savivaldybių taryboms.

Informacija parengta 2013-04-18