Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko statybos vertę

Komisija 2013 m. balandžio 26 d. posėdyje suderino Lietuvos elektrinės kombinuotojo ciklo bloko galutinę statybos vertę – 1295,2 mln. Lt. Iš šios sumos 716,14 mln. Lt sudaro dotacijos ir subsidijos, 579,06 mln. Lt – skolintos ir nuosavos lėšos.

Lietuvos energija, AB priklausančios Lietuvos elektrinės kombinuotojo ciklo bloko investicijų projektas įtrauktas į Lietuvos nacionalinę energetikos strategiją.

Pirminis investicijų projektas suderintas Komisijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutarimu, numatant, kad bloko statybų investicija neviršys 1159,1 mln. Lt. Taip pat buvo nutarta, kad finansinės sąnaudos neturėtų viršyti 83,9 mln. Lt, projekto vykdymo metu atsiradusios nenumatytos sąnaudos, neviršijančios 84,9 mln. Lt, būtų pagrįstos ir suderintos su Komisija. Iš viso suderinta investicijų vertė sudarė 1327,9 mln. Lt.

Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko statybos vyko 2009–2012 metais. Įgyvendinus investicijų projektą dėl atsiradusių papildomų išlaidų techninei ekspertizei, dujų skirstyklos rekonstrukcijai bei mokesčių techniniams konsultantams kombinuotojo ciklo bloko statybų vertė išaugo 7,73 mln. Lt. Tačiau finansinės sąnaudos, palyginti su planuotomis, sumažėjo 15,95 mln. Lt, nenumatytos sąnaudos dėl kainų pokyčio mažėjo 24,48 mln. Lt, todėl iš viso galutinė investicijos kaina sumažėjo 32,7 mln. Lt.

Komisija posėdyje taip pat numatė, kad nustatant Lietuvos elektrinės kombinuotojo ciklo bloke pagamintos elektros energijos kainą, investicijų grąžai ir nusidėvėjimui apskaičiuoti bus vertinamas 579,06 mln. Lt kombinuotojo ciklo bloko reguliacinis turtas.

Informacija parengta 2013-04-26