Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija konstatavo, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas

Komisija posėdyje konstatavo, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 8 dalies ir 53 straipsnio 2, 3 ir 6 dalių nuostatas ir gali būti paskirtas perdavimo sistemos operatoriumi.

Komisija apie priimtą sprendimą informuos Europos Komisiją ir pateiks jį pagrindžiančius dokumentus. Gavus teigiamą Europos Komisijos išvadą arba negavus neigiamos išvados, Komisija priims galutinį sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo. Jei Europos Komisija pateiks prieštaravimų, perdavimo sistemos operatoriui juos pašalinus, galutinis sprendimas bus priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

Griežtai atskirti perdavimo veiklą nuo komercinių tiekimo ir gamybos veiklų interesų, įskaitant perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą, reikalauja ES III energetikos paketas, kurio nuostatos perkeltos į Elektros energetikos įstatymą.

Informacija parengta 2013-04-26