Keičiasi naujų vartotojų prijungimo prie elektros tinklų įkainiai

2013 04 26
Komisija pagal elektros tinklų operatorių praėjusiais metais faktiškai patirtas sąnaudas naujiems vartotojams prijungti kiekvienais metais perskaičiuoja prijungimo įkainius ir juos patvirtina iki balandžio 30 d.

Komisijos patvirtinti nauji prijungimo prie elektros tinklų įkainiai įsigalios nuo 2013 m. birželio 1 d. ir pakeis prijungimo įkainius, galiojusius nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

Atskiroms vartotojų grupėms prijungimo įkainio už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą bei įkainio už 1 m elektros tinklo nutiesimą pokytis pateikiamas lentelėje.

Lentelė. Naujų vartotojų prijungimo prie elektros tinklų įkainiai (100 proc.)

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (Lt)

Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą (Lt)

Galiojo iki 2013-06-01

Galioja nuo 2013-06-01

Pokytis, proc.

Galiojo iki 2013-06-01

Galioja nuo 2013-06-01

Pokytis, proc.

I grupė

150

110

-26,67

75

72

-4,00

II grupė

595

653

+9,75

75

III grupė

458

315

-31,22

75

82

+9,33

IV grupė

352

239

-32,10

75

63

-16,00

Šaltinis: Komisija.

Buitiniai ir socialiai pažeidžiami vartotojai, prisijungdami prie tinklo, privalo apmokėti 20 proc. nurodyto įkainio, visi kiti vartotojai – 40 proc. 

Informacija parengta 2013-04-26