Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patikslino Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką

Siekiant, kad vartotojams ir gamintojams, norintiems prijungti savo elektros įrenginius prie elektros tinklų, būtų teisingai paskirstytos prijungimo darbų sąnaudos ir nustatyti pagrįsti įkainiai, Komisija patikslino Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką (toliau – Metodika).

Esminiai pakeitimai Metodikoje:

• atsižvelgiant į 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojusius Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo pakeitimus, pakeista prijungimo prie elektros tinklų sąnaudų paskirstymo tarp gamintojo ir operatoriaus tvarka, atsisakant nemokamo gamintojų, kurių elektrinių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, prijungimo prie tinklų – jie padengs 20 proc. prijungimo išlaidų;
• pakeista prijungimo įmokos skaičiavimo tvarka, atsisakant 25 m atstumo neapmokestinimo;
• nustatant įkainį 1 m elektros linijos nutiesti, I ir II grupės vartotojai bus laikomi viena grupe;
• iki 2 metų pailgintas terminas, per kurį vartotojas, mažinantis elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, privalo apmokėti už šios galios sumažinimą operatoriui likusią faktiškai patirtų sąnaudų dalį, proporcingai mažinamai galiai.

Informacija parengta 2013-04-26