2013 04 30
Siekiant užtikrinanti saugų ir efektyvų gamtinių dujų skirstymo sistemos funkcionavimą, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms projektą (toliau – Projektas).

Projekte įtvirtinti šie esminiai reikalavimai:


- balansavimo taisyklės negali diskriminuoti asmenų, besinaudojančių gamtinių dujų skirstymo sistema, ir turi sudaryti jiems lygias galimybes sąžiningomis, objektyviomis ir skaidriomis sąlygomis vykdyti gamtinių dujų srautų balansavimą;
- skirstymo sistemos operatorius, rengiantis taisykles, turi taikyti siūlomų balansavimo paslaugų proporcingumo, skaidrumo ir viešumo principus, skatinti rinkos dalyvius subalansuoti sistemas ir užtikrinti mažiausią finansinę naštą rinkos dalyviams, dalyvaujantiems skirstymo sistemos balansavime.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gegužės 13 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-04-30