Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Prienų energija“ šilumos kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Prienų energija“ 2009–2011 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 1,2 mln. Lt sąnaudų, kaip būtinų centralizuotam šilumos tiekimui, ir nustatė vartotojams 3,28 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su šilumos tiekimo įmonės prašyme pateikta.

UAB „Prienų energija“ šilumos kainos (be PVM)

*Skaičiavimuose naudojamos 2013 m. vasario mėn. kuro kainos.

UAB „Prienų energija“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Prienų miesto, Balbieriškio miestelio, Pakuonio, Skriaudžių ir Veiverių kaimų vartotojus. Įmonės kuro balanse didžiausią dalį – 90,6 proc. sudaro gamtinės dujos, mediena (biokuras) – 4,8 proc., medžio granulės – 4,6 proc.

2009–2011 metais UAB „Prienų energija“ į šilumos ūkį investavo daugiau nei 1 mln. Lt. Įmonė rekonstravo Skriaudžių ir Veiverių gyvenviečių katilines, atliko šilumos tinklų renovaciją.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu – nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. – dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos yra 52,52 tūkst. Lt. Prienų rajono savivaldybės taryba šias sąnaudas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB „Prienų energija“ karšto vandens kainos. Komisija suskaičiavo 29,11 Lt/m³ karšto vandens kainą, t. y. apie 6 proc. mažesnę, palyginus su įmonės prašyme nurodyta.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Prienų rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-05-02