Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo pakeitimo

2013 05 06
Siekiant užtikrinti veiksmingą ir sąžiningą konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, skatinant atliekinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, bei užtikrinti vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo pakeitimo projektą ( toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

- nustatyta, kad nepriklausomi šilumos gamintojai, investicijoms šilumos gamybos įrenginiams įsigyti, šiluminės katilinės ar termofikacinės jėgainės statybai gavę ES struktūrinių fondų paramos lėšų, subsidijų, dotacijų ar kitų paramos lėšų, negali pretenduoti į nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo statusą ir netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros;
- įtvirtinta, kad Komisija nepradeda tyrimo dėl nepriklausomo šilumos gamintojo įtakos reikšmingumo atitinkamoje teritorijoje, jei nepriklausomas šilumos gamintojas yra pasinaudojęs kitomis alternatyviomis skatinimo priemonėmis.

Įsigaliojus siūlomoms Projekto nuostatoms, ketinama įpareigoti nepriklausomus šilumos gamintojus, gavusius ES struktūrinių fondų paramos lėšų, subsidijų, dotacijų ar kitų paramos lėšų investicijoms į šilumos gamybos įrenginius, šiluminės katilinės ar termofikacinės jėgainės statybą atitinkamoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje (sistemose), kurioje jie Komisijos sprendimu pripažinti nereguliuojamais nepriklausomais šilumos gamintojais, per 30 kalendorinių dienų pateikti informaciją, susijusią su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų, subsidijų, dotacijų ar kitų paramos lėšų gavimu investicijoms šilumos gamybos įrenginiams įsigyti, šiluminės katilinės ar termofikacinės jėgainės statybai, bei dokumentus dėl privalomojo reguliavimo taikymo.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gegužės 17 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-05-06