2013 05 09
Komisija pritarė po viešųjų pirkimo procedūrų atlikimo AB „Lietuvos dujos“ investicijų projekto „Kauno miesto ir rajono dujų skirstymo sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo didinimas, pastatant skirstomąjį dujotiekį Girininkai – Rokai – Garliava“ faktinei įgyvendinimo sumai – 8577,0 tūkst. Lt (pradinė investicijų suma buvo planuota 7862,7 tūkst. Lt).

AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektą nuosavomis lėšomis įgyvendino 2012 metais.

Naujai pastatytas skirstomasis dujotiekis Girininkai – Rokai – Garliava skirtas užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą esamiems vartotojams.

Dėl šio projekto įgyvendinimo viršutinė skirstymo kainos riba didėja 0,89 Lt/tūkst. m³, t. y. 0,5 proc. 2013 metams nustatytos skirstymo kainos viršutinės ribos.

Informacija parengta 2013-05-09 .